Menu


Link


 

 
 
  

  
 
    


        
 Visit Counter
frontpage stats≈¤≈
พระธาตุประจำปีเกิด ≈¤≈

           ชาวพุทธในล้านนา มีประเพณีที่จะไปไหว้พระธาตุในที่ต่าง ๆ ตามปีเกิดของตนดังนี้

                            (1). ปีชวด (สัญลักษณ์รูป "หนู"

 >»> 
วัดพระธาตุศรีจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  <«<
          จากตัวเมืองเชียงใหม่ไปตามถนนสายเชียงใหม่-ฮอด ผ่าน อ.หางดง อ.สันป่าตอง จน  ถึง อ.จอมทอง ระยะทาง 58 กม. จะถึงวัดพระธาตุศรีจอมทอง ซึ่งเป็นวัดสำคัญคู่เมืองจอมทอง เป็นที่เคารพ สักการะของชาวเหนือโดยทั่วไป ประเพณีเด่นของวัดคือ "การแห่ไม้ค้ำโพธิ์" ซึ่งเป็นประเพณีของชาวล้านนา ที่ถือว่าการเอาไม้มาค้ำโพธิ์เป็นการสืบทอดพุทธศาสนา.
     
 
     
 
                            (2). ปีฉลู (สัญลักษณ์รูป "วัว")
                       
 >»> วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง  <«<
          ตั้งอยู่ที่อ.เกาะคา ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ 18 กม. ป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองลำปางที่มีสถาปัตยกรรมงดงามและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ วัดตั้งอยู่บนเนิน ล้อมรอบด้วยกำแพง มีบันไดนาคทอดขึ้นสู่ตัววัด พุทธสถานที่น่าสนใจได้แก่ วิหารหลวงเป็นวิหารขนาดใหญ่ เปิดโล่ง มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง เป็นศิลปะล้านนาที่ยังคงเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย แต่ปัจจุบันภาพเขียนลบเลือนไปมาก 
        นอกจากนี้วัดพระธาตุลำปางหลวงยังเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วดอนเต้า พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองจ.ลำปาง เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะล้านนาสลักด้วยหยกสีเขียว ทุกปีมีงานนมัสการพระแก้วดอนเต้าในวันเพ็ญเดือน 12 วัดพระธาตุลำปางหลวง เปิดให้เข้าชมเวลา 07.30-17.00 น.

   

     
 
                             3).  ปีขาล (สัญลักษณ์รูป "เสือ")
                  
>»> วัดพระธาตุช่อแฮ  อ.เมือง จ.แพร่  <«<
          ห่างจากตัวเมืองไปตามถ.ช่อแฮ ประมาณ 9 กม. เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแพร่ เจดีย์พระธาตุช่อแฮประดิษฐานพระเกศาธาตุและพระบรมสาริกธาตุพระศอกซ้าของพระพุทธเจ้า เป็นเจดีย์ทรงแปด เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง ศิลปะเชียงแสน ก่ออิฐถือปูนหุ้มด้วยแผ่นทองเหลืองลงรักปิดทอง ชื่อพระธาตุชอแฮนั้น บ้างว่าได้มาจากชื่อผ้าแพรชั้นดีซึ่งทอจากสิบสองปันนาและชาวบ้านนำมาผูกบูชาพระธาตุ บ้างก็ว่ามาจากผ้าแพรที่ขุนลัวะอ้ายก้อมนำมาถวาย ทุกปีมีงานนมัสการพระธาตุในวันขึ้น 9 ค่ำ-ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ประมาณเดือนมีนาคม ของทุกปี.
  

   
 
                            (4).  ปีเถาะ (สัญลักษณ์รูป "กระต่าย")
                    
>»>  วัดพระธาตุแช่แห้ง กิ่งอ.ภูเพียง จ.น่าน  <«<
         จากตัวเมืองข้ามสะพานแม่น้ำน่าน ไปประมาณ 2 กม. เป็นปูชนียสถานที่สำคัญและเก่าแก่ของจังหวัด อายุราว 600 ปี ตามพงศาวดารเมืองน่านกล่าวว่า พญาการเมืองโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระธาตุที่ได้มาจากเมืองสุโขทัย องค์เจดีย์ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสบุด้วยทองเหลืองหรือทองจังโก ลงรักปิดทองตลอดทั้งองค์ มีงานนมัสการพระบรมธาตุเป็นประจำทุกปี ระหว่างวันขึ้น 11 ค่ำ ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ถ้านับทางจันทรคติจะอยู่ในราวเดือนกุมภาพันธ์ หรือเดือนมีนาคม.

     
 
      
 
                            (5).  ปีมะโรง (สัญลักษณ์รูป "งูใหญ่")
                  
 >»> วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่  <«<
         ตั้งอยู่บนถนนสามล้านเป็นวัดสำคัญวัดหนึ่ง ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชร ประดิษฐานอยู่ในวิหารลายคำ เมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์ ชาวเมืองจะอัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้แห่ไปตามถนนรอบเมือง เพื่อให้ประชาชนสรงน้ำโดยทั่วไปถึงกัน แต่เดิมที่ดินบริเวณวัดนี้ เป็นตลาดชื่อว่าตลาดลีเชียง (ลีแปลว่าตลาด) จนถึงพ.ศ. 1888 พญาผายูกษัตริ์องค์ที่ 5 ในราชวงค์มังรายทรงโปรดให้สร้างวัดนี้ขึ้น พร้อมทั้งสร้างพระเจดีย์สูง 24 วา องค์หนึ่ง เพื่อใช้เป็นที่บรรจุอัฐิพระราชบิดาของพระองค์ สถาปัตยกรรมของวัดนี้ได้แก่ วิหารลายคำที่มีจตรกรรมฝาผนังงดงาม พระอุโบสถหอไตรที่มีปูนปั้นรูปเทวดาประดับ และเจดีย์ทรงกลม.
 
    

    
  
                           (6).  ปีมะเส็ง (สัญลักษณ์รูป "งูเล็ก")
               
>»> วัดเจ็ดยอดหรือวัดโพธารามมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่  <«<

          ตั้งอยู่บนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ สายเชียงใหม่-ลำปางห่างจากตัวเมือง 4 กม. เป็นวัดเก่าแก่วัดหน่งของจ.เชียงใหม่ สถาปัตยกรรมที่สำคัญได้แก่ เจดีย์เจ็ดยอด ซึ่งไดรับอิทธิพลจากเจดีย์พุทธคยาในประเทศอินเดีย ฐานเจดีย์ประดับรูปเทวดาปูนปั้นลวดลายงดงาม นอกจากนี้ยังมีสถูปเจดีย์พระเจ้าติโลกราช สัตมหาสถาน คือสถานที่สำคัญในพุทธประวัติเจ็ดแห่ง ได้แก่ โพธิบัลลังก์ อนิมิตเจดีย์ รัตนจงกรมเจดีย์ รัตนฆรเจดีย์ อชปาลนิโครธเจดีย์ ราชายตนเจดีย์ มุจจลินทเจดีย์ ปัจจุบันเหลืออยู่ที่วัดเจ็ดยอดเพียง 3 แห่งคือ อนิมิตเจดีย์ รัตนฆรเจดีย์ และมุจจลินทเจดีย์.
  
   

      
 
                           (7).  ปีมะเมีย (สัญลักษณ์รูป "ม้า")
                   
>»>  วัดพระธาตุชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า <«<
>»>  หรือพระบรมธาตุ อ.บ้านตาก จ.ตาก <«<
          พระธาตุชเวดากอง เป็นสัญลักษณ์ของประเทศพม่า คำว่า ชเวดากอง (เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง) ตั้งอยู่บนเนินเขาเชียงกุตตระ สามารถมองเห็นได้จากทุกมุมเมือง เพราะสูงเด่นเป็นสง่าข้อสำคัญไม่มีตึกหรืออาคารสูงตั้งบดบัง นอกจากนี้ยังมีสถูปทองที่ส่องอร่ามไปทั่ว และยังมีองค์ประกอบโดยรวมตั้งแต่ประตูทางขึ้นสู่บันไดทั้ง 4 ทิศ ที่ใหญ่โตมโหฬาร ตัวหลังคาระเบียงวัดที่ทอดขึ้นสู่ฐานขององค์เจดีย์ มีลวดลายสลักเสลาเหมือนปราสาทลดหลั่นกันเป็นชั้น ๆ มหาเจดีย์แห่งนี้มีการบูรณปฎิสังขรณ์มาแล้วหลายครั้ง ทำให้รูปแบบพัฒนาขึ้นไปเรื่อย ๆ ดังนั้นจึงเป็นศิลปะของพม่าอย่างเต็มที่.

     
  
   
 
                          (8).  ปีมะแม (สัญลักษณ์รูป "แพะ")
                  
>»> 
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ <«<
          เป็นปูชนียสถานที่สำคัญคู่เมืองเชียงใหม่ ผ่านอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย แล้วถนนจะวกวนคดเคี้ยวไปตามไหล่เขาที่สูงขึ้น ระหว่างทางจะมองเห็นตัวเมืองเชียงใหม่ ประมาณครึ่งชั้วโมงก็จะถึงวัด จากเชิงดอยถึงวัดประมาณ11 กม. มีบันไดนาคประมาณ 306 ขั้น ทอดขึ้นไปสู่วัด หรือใช้บริการรถกระเช้าขึ้น-ลง มีการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุในวันวิสาขบูชาทุกปี
          นักท่องเที่ยว ซึ่งเดินทางไปจ.เชียงใหม่ จะต้องขึ้นไปนมัสการพระธาตุฯ กันทุกคน ถ้าหากใครไม่ได้ขึ้นไปนมัสการแล้วถือเสมือนว่า ยังมาไม่ถึงเชียงใหม่.
 
 
        

                         (9).  ปีวอก (สัญลักษณ์รูป "ลิง")
                 
>»> วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม  <«<
          วัดพระธาตุพนม ห่างจากตัวเมืองนครพนมประมาณ 50 กม. หรือทางหลวงหมายเลข 212 (อุบลราชธานี - หนองคาย) สร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ. 1200 - 1400  ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากพระบรมสาริกธาตุที่บรรจุในองค์พระธาตุแล้วยังมีของมีค่ามากมายนับหมื่นชิ้น โดยเฉพาะฉัตรทองคำบนยอดพระธาตุที่มีน้ำหนักถึง 110 กม. องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมสูงแลดูสง่างาม ลักษณะของสถาปัตยกรรม มีแหล่งที่มาที่เดียวกันกับปราสาทของขอม ในปี พ.ศ. 2485 ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกขึ้นเป็น "วรมหาวิหาร" นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นที่เคารพของชาวนครพนมและชาวไทยภาคอื่น ๆ อีกด้วย.
     

                        (10).  ปีระกา (สัญลักษณ์รูป "ไก่")
                
>»>  วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.ลำพูน <«<
          อยู่ใจกลางเมืองลำพูน ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 150 เมตร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1651 ต่อมาได้รับการบูรณะมาเป็นลำดับ ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจเช่น ซุ้มประตู เป็นซุ้มประตูฝีมือโบราณสมัยศรีวิชัย วิหารหลวง เป็นวิหารหลังใหญ่ ใช้เป็นที่บำเพ็ญกุศลและประกอบศาสนกิจทุกวันพระ พระบรมธาตุหริภุญชัย ตั้งอยู่หลังวิหารหลวง ประดิษฐานพระเกตุธาตุบรรจุในโกศทองคำ พระสุวรรณเจดีย์ เป็นทรงปรางค์สี่เหลี่ยมฝีมือช่างละโว้.

   
    
 
                     (11).  ปีจอ (สัญลักษณ์รูป "สุนัข")
       
>»> วัดเกตุการามหรือพระธาตุเกตุแก้วจุฬามณี อ.เมือง จ. เชียงใหม่ <«<
          ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำปิงด้านตะวันออก ในย่านเขตการค้า "เจดีย์จุฬามณี" ประดิษฐานอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งเป็นสวรรค์ที่อยู่บนยอดเขาพระสุเมรุ เป็นเจดีย์ที่บรรจุเครื่องทรงและพระเมาฬีของเจ้าชายสิทธัตถะ ซึ่งทรงสละทิ้งเมื่อคราวออกผนวช และยังเป็นที่เก็บรักษาพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธองค์ หลังการถวายพระเพลิงพระบรมศพอีกด้วย
          เจดีย์วัดเกตุการาม ถูกกำหนดให้เป็นองค์เจดีย์จุฬามณีอีกองค์หนึ่ง ซึ่งนอกจากจะเป็นการสะดวกในการเดินทาง เพื่อกราบไหว้แล้ว อีกเหตุผลหนึ่งก็คือ ชื่อของวัดเสียงเหมือนว่า "เกศ" แก้วจุฬามณี ตามประวัติว่าสร้างโดยพญาสามฝั่งแกนเมื่อปีพ.ศ. 1971 แต่พระเจดีย์ได้พังทลายลงในปี พ.ศ. 2121 พระพุทโธรับสั่งให้สร้างขึ้นใหม่ให้เป็นเจดีย์ทรงลังกาแบบล้านนา นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพระวิหารที่สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ และพิพิธภัณฑ์เก็บของใช้พื้นบ้านให้ชม (เปิด 08.00-16.00 น.)
          การโคมลอย ก็เป็นการบูชาพระเจดีย์จุฬสมณีบนสวรรค์อีกวิธีหนึ่งของชาวล้านนา.

   
  
   
 
                          (12).  ปีกุน (สัญลักษณ์รูป "หมู")
                 
>»> วัดพระธาตุดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย <«<
          ตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 17.5 เป็นที่บรรจุพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) ของพระพุทธเจ้า ซึ่งนำมาจากมัธยมประเทศ นับเป็นครั้งแรกที่พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ได้มาประดิษฐานที่ล้านนาไทย ตามตำนานเล่าว่าเมื่อแรกสร้างพระธาตุได้มีการทำธงตะขาบ หรือ "ตุง" มีความยาวถึง 1000 วา ไปปักไว้บนยอดดอย จึงเป็นที่มาของชื่อดอยแห่งนี้.
   
 
    
 

 
 ► www.cmuniontravel.com T.A.T License NO. 23/0437 ≈♦≈
► 152/110 หมู่ 2 หมู่บ้านพิมานพรหม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 ♦Tel: 081-8842110,  081-8838393 / Fax: 053-408494 ♦≈♦