Menu


Link


 

 
 
  

  
 
    


        
 Visit Counter
frontpage stats


แพร่
         
           เป็นเมืองโบราณมีชื่อเรียกกันหลายอย่างตำนานเมืองเหนือเรียกว่า "พลนคร" หรือ "เมืองพล" ต่อมาเปลี่ยนเป็น "โกสัยนคร" หรือ "เวียงโกศัย" ซึ่งแปลว่า ผ้าแพร" จนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองและเปลี่ยนชื่อเป็น แพร่ ดังในปัจจุบัน ไม่ปรากฎหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นในสมัยใดและใครเป็นผู้สร้าง จากการค้นคว้าและตรวจสอบเมืองแพร่น่าจะสร้างยุคเดียวกับกรุงสุโขทัย เชียงใหม่ ลำพูน พะเยา น่าน

                                   คำขวัญประจำเมืองแพร่
         หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม 

วัดพระธาตุจอมแจ้ง
           สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1331 เดิมชื่อ "พระธาตุจวนแจ้ง" ตอนที่พระพุทธองค์เสด็จถึงดอยนี้จวนสว่าง ต่อมาเรียก "เพี้ยนเป็นจอมแจ้ง" องค์พระธาตุเป็นสีทอง สูง 29 เมตร ฐานกว้าง 10 เมตร เชื่อกันว่าเป็นที่บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้า วัดแห่งนี้มีศาลาเรียกว่า พิพิธภัณฑ์ตำบลป่าแดง หรือพิพิธภัณฑ์ของจังหวัด รวบรวมสิ่งของโบราณที่หาดูได้ยาก
 
   
 
   
 
วัดพระบาทมิ่งเมืองวรมหาวิหาร
          ตั้งอยู่ริมถนนเจริญเมืองใกล้ศาลากลางจังหวัด สร้างขึ้นราว พ.ศ. 2498 โดยรวมวัดโบราณสองแห่งเข้าด้วยกันคือ วัดพระบาทและวัดมิ่งเมือง วัดนี้เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัด และยังมีพระเจดีย์มิ่งเมืองซึ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่มีรอยพระพุทธบาทจำลองอยู่ภายใน

   
 
   
 
วัดจอมสวรรค์
          เป็นวัดไทยใหญ่ สร้างแบบศิลปะพม่า ตัวอารามเป็นไม้ล้วน เป็นทั้งโบถส์ วิหาร กุฎิไปในตัว ภายในมีศิลปะการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงด้วยฝีมือการฉลุไม้ ประดับกระจกสีสรรงดงาม มีโบราณวัตถุหลายชนิด  ได้แก่ "หลวงพ่อสาน" สร้างโดยใช้ไม้ไผ่สานเป็นองค์แล้วลงรักปิดทอง พระพุทธรูปงาช้าง เป็นศิลปะแบบพม่า คัมภีร์งาช้าง จารึกเป็นอักษรพม่า และบุษบกใส่พระพุทธรูปหินอ่อน ตั้งอยู่ตำบลทุ่งกวาว ห่างจากศาลากลางจังหวัด 1 กม.
 
   
 
วัดพระธาตุช่อแฮ(พระธาตุประจำปีขาล)
          สร้างเมื่อพุทธศตวรรษที่ 19 สมัยพญาลิไท  ชื่อมาจากผ้าแพรชั้นดี ซึ่งทอมาจากสิบสองปันนา ชาวบ้านนำมาผูกบูชาพระธาตุ เป็นพระธาตุประจำปีขาล องค์พระธาตุบุด้วยทองดอกบวบ สูง 33 เมตร ย่อมุมไม้สิบสอง ศิลปะเชียงแสน เป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ตั้งอยู่ที่ตำบลป่าแดง ห่างจากตัวเมืองแพร่ประมาณ 9 กม.
   
 
  

วนอุทยานแพะเมืองผี
          ประกาศเป็นวนอุทยานเมื่อปี พ.ศ. 2524 มีเนื้อที่ประมาณ 500 ไร่ (แพะ เป็นภาษาพื้นเมืองแปลว่า ป่าละเมาะ เมืองผี แปลว่า เงียบเหงาวังเวง) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ของผิวโลกและการถล่มของดิน ส่วนที่เป็นดินแข็งและหินจะคงตัวอยู่คล้ายเสาเห็ด และผาสวยงามเหมือนเสาหิน (ฮ่อมจ๊อม) ตั้งอยู่ตำบลน้ำชำ การเดินทางไปใช้ทางหลวงสายแพร่-น่าน
 
   
 
   
 
อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย
          ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน ปกคลุมด้วยป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณ มีสัตว์ป่าหลายชนิด เป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำและลำห้วยหลายสาย มีน้ำตกขนาดใหญ่หลายแห่ง มีเนื้อที่ประมาณ 410 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 79 กม. โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 101
 
   
 
   
  
 ► www.cmuniontravel.com T.A.T License NO. 23/0437 ≈♦≈
► 152/110 หมู่ 2 หมู่บ้านพิมานพรหม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 ♦Tel: 081-8842110,  081-8838393 / Fax: 053-408494 ♦≈♦