Menu


Link


 

 
 
  

  
 
    


        
 Visit Counter
frontpage stats


จังหวัดพะเยา

         
          เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งในแถบล้านนาไทย เดิมชื่อว่า "ภูกามยาว" หรือ "พยาว" มีอายุกว่า 900 ปี มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองตามอิทธพลของอาณาจักรต่าง ๆ ที่ผลัดกันมีอำนาจ จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พยาวเปลี่ยนชื่อเป็น "พะเยา" รวมอยู่กับจังหวัดเชียงราย ในปี พ.ศ 2520 ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นจังหวัดพะเยา มีเนื้อที่ประมาณ 6335 ตารางกิโลเมตร ผลไม้ที่ขึ้นชื่อคือ "ลิ้นจี่" และมีอุทยานแห่งชาติหลายแห่ง

                                คำขวัญประจำจังหวัดพะเยา
        กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม 

หอวัฒนธรรมนิทัศน์
          พิพิธภัณฑ์ที่มีรูปแบบการตกแต่งสวยงาม ภายในจัดแสดงโบราณวัตถุ เอกสารข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์ เรื่องราวความเป็นมาทั้งด้านวรรณกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพะเยา
 
   
 
   
 
วัดศรีโคมคำ
          เป็นอารามหลวงชั้นตรี และวัดพัฒนาตัวอย่างประชาชนนิยมเรียกว่า "วัดพระเจ้าตนหลวง" ที่เป็น พระพุทธรูปคู่เมืองพะเยา และอาณาจักรล้านนาไทย นับเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนองค์ใหญ่ที่สุดในล้านนาไทย วันวิสาขบูชาของทุกปีจะมี งานประเพณีนมัสการพระเจ้าองค์หลวงเดือนแปดเป็ง ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่
 
  
 
   
 
วัดอนาลโยทิพยาราม
          ตั้งอยู่บนดอยบุษราคัม ห่างจากตัวจังหวัด 20 กม. ไปทางทิศเหนือ ภายในวัดประกอบด้วย พระพุทธรูปแบบสุโขทัยพระพุทธไสยาสน์ พระพุทะรูปปางลีลา พระพุทธรูปปางนาคปรก เก๋งจีนประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม หอพระแก้วมรกตจำลอง เครื่องบูชาพระแก้วมรกตทำด้วยทองคำและของมีค่าต่าง ๆ จากยอดเขาสามารถชมทัศนียภาพของกว๊านพะเยาและตัวเมืองได้อย่างสวยงาม
 
   
 
   
  
กว๊านพะเยา
          บึงน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ มีลักษณะเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวเกือบครึ่งวงกลม เว้าทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกเมื่อประมาณเกือบ 70 ล้านปีมาแล้ว บึงน้ำนี้เป็นแหล่งรวมของลำห้วยต่าง ๆ ถึง 18 สาย เป็นแหล่งเพาะพันธ์ปลาชนิดต่าง ๆ ทัศนียภาพโดยรอบกว๊านพะเยามีความร่มรื่น สามารถมองเห็นแนวทิวเขาสลับซับซ้อนงดงามมาก
 
  
 
   
 
 
วัดพระนั่งดิน
          เป็นวัดที่องค์พระประธานมีลักษณะแตกต่างจากพระประธานในวัดอื่น ๆ กล่าวคือ "ไม่มีฐานชุกชีรองรับ" เคยมีราษฎรสร้างฐานชุกชีเพื่ออัญเชิญองค์พระประธานขึ้นประดิษฐาน แต่ปรากฎว่าไม่สามารถยกองค์ท่านขึ้นได้ จึงเรียกสืบต่อกันมาว่า "พระนั่งดิน" ตั้งยู่ในตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1148 ห่างจากตัวอำเภอ 4 กิโลเมตร
 
   
 
อำเภอดอกคำใต้
          มีชื่อเรียกตามดอกไม้ชนิดหนึ่งคือ "ดอกกระถินสีเหลือง" ลักษณะเป็นพุ่มไม้ใบเล็กเป็นฝอย ดอกสีเหลืองทองกลิ่นหอมละมุนละไม เป็นที่ตั้งอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 462775 ไร่ ครอบครองพื้นที่อำเภอปง และอำเภอเชียงม่วน ลักษณะภูมิประเทศประกอบด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อน มีสัตว์ป่าหลากหลายชนิด โดยเฉพาะ "นกยูง" ที่มีจำนวนมากที่สุดในภาคเหนือ


อุทยานแห่งชาติภูซาง
          เป็นน้ำตกริมทางที่ผู้เดินทางผ่านอำเภอเชียงคำเพื่อไปภูชี้ฟ้าของจ.เชียงรายมักจะแวะชม มีความสวยงามไม่แพ้น้ำตกอื่น ๆ การเดินทางสะดวก จากอุทยานแห่งชาติน้ำตกภูซางเดินทางต่อไปอีก 5 กม. จะถึงบ้านฮวกซึ่งเป็นหมู่บ้านพัฒนาตัวอย่างป้องกันตนเองชายแดนไทย-ลาว นักท่องเที่ยวสามารถชมการทอผ้าไทยลื้อ ซึ่งเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวไทยลื้อที่มีลวดลายและสีสันอันงดงามอีกแบบหนึ่ง และสามารถชมการเลี้ยงปลาแบบประมงน้ำผ่าน ซึ่งหาดูได้ยากอีกด้วย

     

  

 

 

 

www.cmuniontravel.com T.A.T License NO. 23/0437 ≈♦≈
► 152/110 หมู่ 2 หมู่บ้านพิมานพรหม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 ♦Tel: 081-8842110,  081-8838393 / Fax: 053-408494 ♦≈♦