Menu


Link


 

 
 
  

  
 
    


        
 Visit Counter
frontpage stats


จังหวัดลำปาง

         
          เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่คงความบริสุทธิ์งดงาม ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นทิวเขาและหุบเขาทอดยาวจากเหนือสู่ใต้ เทือกเขาสำคัญได้แก่ เทือกเขาผีปันน้ำ และเทือกเขาขุนตาล มีสถาปัตยกรรม วัดวาอารามรูปแบบล้านนาอันงดงาม และรถม้าพาหนะคู่เมืองลำปาง

   
 
                                       คำขวัญจังหวัดลำปาง
         ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก 

วัดพระธาตุลำปางหลวง(พระธาตุประจำปีฉลู)
          เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปาง ถือเป็นวัด "พระธาตุประจำปีฉลู" สิ่งก่อสร้างภายในวัดล้วนสร้างขึ้นโดยจำลองตามคติไตรภูมิจักรวาล โดยมีองค์พระธาตุเปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุซึ่งเป็นแกนกลางของจักรวาล ส่วนวิหารทั้ง 4 แทนทวีปทั้ง 4 ทิศ ตั้งอยู่รายรอบเขาพระสุเมรุ สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่ องค์พระธาตุเจดีย์ทรงกลมแบบล้านนา บุด้วยทองจังโก๋ วิหารหลวงซุ้มพระบาท ฯลฯ ตั้งอยู่ที่อำเภอเกาะคา ห่างจากตัวเมือง 18 กม.
 
   
  
   

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาราม
          ตั้งอยู่ถนนสุชาราม ตำบลเวียงเหนือ จากตัวเมืองข้ามสะพานรัชดฎาภิเษกแล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนพระแก้วประมาณ 1 กม. จะเห็นองค์พระธาตุตั้งเด่นอยู่บนเนิน เป็นวัดเก่าแก่และสวยงาม อายุนับพันปีเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมาการ(พระแก้วมรกต) ตั้งแต่พ.ศ. 1979 เป็นเวลานานถึง 72 ปี 
          ปูชนียสถานที่สำคัญในวัดพระแก้วดอนเต้าได้แก่ องค์พระบรมธาตุดอนเต้า พระเจดีย์องค์ใหญ่ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า มณฑปศิลปะพม่าซึ่งมีลักษณะงดงามและเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ วิหาร ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ซึ่งมีอายุเก่าแก่พอ ๆ กันกับวัด นอกจากนี้ยังมี วิหารหลวง และ พิพิธภัณฑสถานแห่งล้านนา

   
  


    
 
วัดเจดีย์ซาวหลัง
          ตั้งอยู่ตำบลต้นธงชัย ห่างจากตัวเมือง 5 กม. ตามถนนสายลำปาง-แจ้ห่ม ซาว แปลว่า ยี่สิบ หลัง แปลว่า องค์ วัดเจดีย์ซาวหลัง แปลว่า วัดที่มีเจดีย์ยี่สิบองค์ ภายในวัดมีองค์พระเจดีย์ซาว เป็นศิลปะล้านนาผสมศิลปะพม่า ช้างหมู่พระเจดีย์มีวิหารหลังเล็ก ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดปางสมาธิ ศิลปะเชียงแสน ชาวบ้านเรียกว่า พระพุทธรูปทันใจ ด้านหลังพระอุโบสถจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงโบราณวัตถุที่ชาวบ้านนำมาถวาย
          จากหลักฐานการขุดพบพระเครื่องสมัยหริภุญชัยที่องค์พระเจดีย์ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าวัดนี้สร้างมานานกว่าพันปี นอกจากนี้เมื่อพ.ศ. 2526 ชาวบ้านได้ขุดพบพระพทธรูปทองคำบริสุทธิ์หนัก 100 บาทสองสลึง มามอบให้แก่ทางวัดซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้ชื่อว่า พระแสนแซ่ทองคำ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะล้านนา ราวพุทธศตวรรษที่ 21 เป็นพระพุทธรูปองค์ทองคำองค์แรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุแห่งชาติ

  
 


  
 
สถานปฎิบิติธรรม-มณฑป หลวงพ่อเกษม เขมโก
          ตั้งอยู่ที่สำนักสุสานไตรลักษณ์มณฑป เป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ มีหุ่นขี้ผึ้งหลวงพ่อเกษม เขมโก เกจิอาจารย์ซึ่งมีผู้เคารพนับถือเป็นจำนวนมาก นั่งขัดสมาธิเท่ารูปจริง การเดินทาง โดยการใช้ถนนสายลำปาง-แจ้ห่ม ประมาณ 1 กม.

   
 
รถม้าลำปาง
         เป็น "เอกลักษณ์ของเมืองลำปาง" บริการครั้งแรกในวันเดียวกับการเปิดสถานีรถไฟนครหลวงลำปาง สมัยรัชกาลที่ 6 คิวรถม้าอยู่ที่ศาลากลางเก่า และบริเวณหน้าโรงเรียนเวียงทอง ให้บริการเส้นทางรอบเมือง โดยอยู่ในความดูแลของสมาคมรถม้าจังหวัดลำปาง

   
 
อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
          เป็นผืนป่าที่อุดมด้วยพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด มีความสำคัญด้านยุทธศาสตร์เมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่ 2 จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้บัญชาให้กองทหารตัดเส้นทางสู่ยอดขุนตาล เพื่อกำหนดจุดยุทธศาสตร์ทางการทหาร (หรือ "ย") ต่อมาเส้นทางนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในอุทยานแห่งชาติขุนตาล ประกอบด้วย "ย.1" ถือเป็นจุดชมทิวทัศน์อำเภอแม่ทา จังหวัด ลำพูน "ย.2" เป็นลานป่าสนสองใบ "ย.3" เป็นที่ตั้งบ้านไม้ในป่าใหญ่ และ "ย.4" เป็นจุดที่สูงที่สุดของเทือกเขาขุนตาล

  
 
  
 
 
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
          เป็นสถานที่ฝึกลูกช้างแห่งเดียวในประเทศไทย เกิดจากแนวความคิดเพื่อฝึกลูกช้างขณะที่แม่ช้างต้องเดินทางไปทำงานในป่า เป็นที่พักของช้างเผือก 7 เชือก มีลานแสดงช้างจัดบ้านพักในรูปแบบของโฮมสเตย์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสศึกษาชีวิตช้างและควาญช้างผู้เปรียบเสมือนผู้ร่วมชีวิตของช้างอย่างใกล้ชิด ตั้งอยู่บ้านทุ่งเกวี๋ยน ห่างจากตัวเมือง 25กม. ริมทางหลวงหมายเลข 11 ลำปาง-ลำพูน
 
   
 
  

 
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
          เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสายที่ไหลสูแม่น้ำวัง มีพื้นที่ประมาณ 592 ตารางกิโลเมตร มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ น้ำพุร้อน น้ำตกแจ้ซ้อน น้ำตกแม่เปียก อุทยานฯมีบ้านพัก พื้นที่ตั้งแคมป์และที่กางเต้นท์ไว้คอยบริการ ตั้งอยู่ห่างตัวเมืองประมาณ 70 กม. แยกจากทางหลวงหมายเลข 1035 ลำปาง-แจ้ห่ม
 
   

   
 
เขื่อนกิ่วลม
           อยู่ห่างจากตัวเมืองไป 38 กม. มถนนสายลำปาง-งาว แยกซ้ายระหว่างหลักกม.ที่ 623-624 เข้าไปอีก 14 กม. เขื่อนกิ่วลมอยู่ภายใต้การดูแลของกรมชลประทาน เหนือเขื่อนเป็นอ่างเก็บน้ำเหมาะแก่การล่องเรือหรือแพ เพราะมีทัศนียภาพที่สวยงาม การล่องแพใช้เวลาประมาณครึ่งวัน มีสถานที่น่าสนใจ เช่น แหลมชาวเขื่อน ผาเกี๋ยง ผางาม เกาะชวนฝัน ทะเลสาบพุ หมู่บ้านชาวประมงบ้านสา ฯลฯ
 
   
 

 ► www.cmuniontravel.com T.A.T License NO. 23/0437 ≈♦≈
► 152/110 หมู่ 2 หมู่บ้านพิมานพรหม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 ♦Tel: 081-8842110,  081-8838393 Fax: 053-408494 ♦≈♦