Menu


Link


 

 
 
  

  
 
    


        
 Visit Counter
frontpage statsจังหวัดเชียงราย

          เป็นจังหวัดเหนือสุดของประเทศไทย อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งแม่น้ำ ขุนเขา และป่าไม้ เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่ยุคโบราณ และยังมีโบราณสถานอันควรค่าแก่การรักษาหลงเหลือหลายแห่ง รวมถึงเป็นแหล่งกำเนิดศิลปะแบบล้านนาไทยอันงดงามวิจิตรบรรจง จึงเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมกันไม่เคยขาด
         รายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงของจังหวัดที่ไม่ควรพลาดในการไปเยี่ยมชม ที่คัดเลือกมาจากที่เที่ยวหลากหลายประเภท ทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อให้ครบทุกรสชาติการท่องเที่ยว

                                    คำขวัญประจำจังหวัดเชียงราย
          เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง  

วัดร่องขุ่น

          เป็นวัดที่มีความอ่อนช้อย สวยงามโดดเด่น ภายในอุโบสถมีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังและปั้นพระประธาน นอกจากนี้ยังมีห้องแสดงภาพพิมพ์จากการเขียนของ "อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์" มีโปสเตอร์ สมุดภาพ และเสื้อยืด จำหน่ายแกผู้ประสงค์จะร่วมทำบุญสร้างวัด


     

  

 

ดอยแม่สะลอง(ชิมชาอูหลง ชมดอกซากุระ)
          เป็นชื่อเรียกรวม ๆ ของชุมชนชาวจีนฮ่อแห่งจอมพล 93 ที่ตั้งหลักแหล่งบนดอยแห่งนี้มานานกว่า 40 ปีปัจจุบันชุมชนชาวจีนบนดอยแม่สะลองมีชื่อว่า "หมู่บ้านสันติคีรี" จะมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี รายได้หลักมาจากการปลูกชาอู่หลง บ้านสันติคีรีเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีทั้งวัด โบสถ์คริสต์ มัสยิด ระบบไฟฟ้า โทรศัพท์ และธนาคารไว้คอยให้บริการสมบูรณ์แบบ

    


พระตำหนักดอยตุง(ชมพันธ์ไม้เมืองหนาวและพระตำหนักสมเด็จย่า)
          สถาปัตยกรรมของพระตำหนักเป็นการผสมผสานระหว่างแบบล้านนากับบ้านพื้นเมืองของสวิส สร้างบนไหล่เนินมองเห็นทิวทัศน์ได้ไกลสุดตา พระตำหนักมีสองชั้นและชั้นลอยชั้นบนแยกเป็นสี่ส่วน แต่เชื่อมต่อกันเป็นหลังเดียว ภายในตำหนักล้วนใช้ไม้สนและไม้ลังที่ใส่สินค้า เป็นเนื้อไม้อ่อนที่สวยงาม ส่วนบริเวณผนังเชิงบันไดแกะสลักเป็นพยัญชนะไทยพร้อมภาพประกอบ


สวนแม่ฟ้าหลวง
         เป็นสวนไม้เมืองหนาวในหุบเขา สร้างเมื่อปี พ.ศ 2535 มีการปลูกดอกไม้หมุนเวียนสลับให้ออกดอกไม่ซ้ำกันตลอด 3 ฤดูล้อมรอบประติมากรรมชื่อ "ความต่อเนื่อง" เป็นรูปเกลียวยืนต่อตัวที่กลางสวน นอกจากนี้ยังแต่งจัดสวนหินซึ่งประดับด้วยหินภูเขากลมเกลี้ยงขนาดใหญ่ สวนอุดมด้วยน้ำพันธ์ต่างๆ บัวและสวนปาล์ม ที่รวบรวมปาล์มไว้มากมายในพื้นที่ 13 ไร่

    
 

พระธาตุดอยตุง(นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำปีกุน)
             ตั้งอยู่บนดอยที่มีความสูงแวดล้อมด้วยป่ารกคลื้ม เรียกว่า "สวนเทพารักษ์" เชื่อกันว่าเป็นที่สถิตของเทพารักษ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์  มีอากาศเย็นสบาย เดิมเป็นจุดสำคัญของการท่องเที่ยว ก่อนจะมีโครงการพัฒนาดอยตุง เส้นทางที่ขึ้นสู่องค์พระธาตุสูงชันและแคบมาก ต้องขับรถด้วยความระมัดระวัง

วัดพระธาตุดอยเวา(ชมวิวแม่สาย นมัสการพระธาตุเก่าแก่)
          อยู่บนดอยเวา ดอยเล็ก ๆ ริมฝั่งแม่น้ำแม่สาย สามารถนำรถขึ้นไปบนยอดดอย หรือเดินขึ้นบันไดนาคประมาณ 200 ขั้น เป็นเจดีย์สีทองแบบล้านนาบนฐานสี่เหลี่ยมย่อมุม มีซุ้มจระนำสี่ทิศ ปล้องไฉนสี่ชั้นรองรับองค์ระฆังขนาดเล็ก บนวัดพระธาตุดอยเวามีหอสูงให้ขึ้นไปชมทิวทัศน์ตัว อ. แม่สาย น้ำแม่สาย ด่านตรวจคนเข้าเมือง และบรรยากาศการค้าที่ จ. ท่าขี้เหล็กฝั่งพม่า

         
 

ตลาดแม่สายท่าขี้เหล็ก(เที่ยวตลาดพม่า ชมการค้าชายแดน)
          แม่สายเป็น อำเภอใหญ่เหนือสุดของประเทศไทย ติดต่อกับเมืองท่าขี้เหล็กของประเทศพม่า มีแม่สายเป็นพรมแดนธรรมชาติ เป็นจุดผ่านแดนที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเที่ยวและหาซื้อพลอยสินค้าที่หลั่งไหลมาจากประเทศจีน ราคาถูกเช่น พลอยสี ทับทิม หยก และเครื่องใช้ไฟฟ้าคุณภาพต่ำ อาหารแห้ง เหล้า บุหรี่(ซึ่งมักจะเป็นของปลอม)

     


สามเหลี่ยมทองคำ(ชมทิวทัศน์ 3 ประเทศ ล่องเรือเที่ยวแม่น้ำโขง)
          เป็นจุดที่แม่น้ำรวกไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขง มองเห็นสันดอนทรายและพื้นรอยต่อ 3 ประเทศคือ ไทย พม่า ลาว เดิมเรียกพื้นที่บริเวณนี้ว่า "สบรวก" อยู่ริมแม่น้ำโขง มีร้านจำหน่ายของที่ระลึกเรียงราย 2 ข้างทาง มีซุ้มประตูเขียนว่า "สามเหลี่ยมทองคำ" สำหรับนักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และบริเวณนี้จะมีท่าเรือหางยาวให้บริการหลายท่าเพื่อพานักท่องเที่ยวข้ามฟากไปเที่ยวยังฝั่งพม่าหรือลา

    
  

   

หอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ(ชมเรื่องราวของฝิ่นที่ครบถ้วนสมบูรณ์)
          เป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับฝิ่นแห่งใหม่ เพิ่งเปิดให้เข้าชมเมื่อต้นปี พ.ศ 2547 พื้นที่จัดแสดงเป็นอาคาร 2 ชั้นทันสมัย เมื่อเดินทะลุอุโมงค์มาแล้วจะเป็นห้องโถงกว้างซึ่งเป็นทุ่งดอกฝิ่นจำลอง จากนั้นก็สามารถเข้าชมห้องจัดแสดงต่าง ๆ ห้องออดิทอเรี่ยม สำหรับฉายวีดิทัศน์ภาพรวมของหอฝิ่น ห้องปัญจสหัสวรรษแรก แสดงประวัติความเป็นมาของฝิ่นในโลก ห้องมืด 2 ห้องแสดงด้านดีและด้านร้ายของฝิ่น ห้องประจิมสู่บูรพากล่าวถึงการแพร่ของฝิ่นในฐานะสินค้าจากจักรวรรดิยุโรปสู่เอเซีย ห้องศึกยาฝิ่นเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามฝิ่น 
          จากนั้นเป็นพื้นที่จัดแสดงบนชั้น 2 มี 10 ห้อง เช่น ห้องฝิ่นในสยาม เล่าถึงเส้นทางฝิ่นในประเทศไทยในอดีต ห้องยามมหัศจรรย์ แสดงถึงประโยชน์ในเชิงยาฝิ่น ฯลฯ

        
 

เชียงแสน(ชมเมืองเก่า ศูนย์กลางอาณาจักรล้านนา)
           ตั้งอยู่ในบริเวณกำแพงเมืองเชียงแสนเก่า ภายในเขตกำแพงเมืองเก่าประกอบด้วยวัดร้างและโบราณสถานที่ สลับกับบ้านเรือนชาวบ้าน การเที่ยวชมเริ่มต้นจาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสนใกล้กับประตูป่าสัก ติดกับวัดเจดีย์หลวง ฝั่งตรงข้ามเป็นศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวเชียงแสน จากจุดนี้สามารถไปเที่ยวชมโบราณสถานต่าง ๆ ได้ในรัศมีไม่เกิน 1.5 กม.
           นอกจากนี้นอกเมืองเชียงแสนยังมีวัดเก่าแก่อีกหลายแห่ง ที่น่าสนใจคือวัดพระธาตุผาเงาและวัดพระธาตุจอมกิตติ ซึ่งมีจุดชมทิวทัศน์สามเหลี่ยมทองคำที่สวยงามมาก 


 
 


ภูชี้ฟ้า(โต้ลมหนาวเหนือทะเลหมอก)
           เป็นหินผาที่ยื่นออกไปเหนือทะเลหมอก มีความสวยงามโดดเด่นคือ คล้ายนิ้วชี้ที่ชี้ตรงออกไปยังทิศตะวันออก ปัจจุบันจัดตั้งเป็น "วนอุทยานภูชี้ฟ้า" การเดินทางสะดวกสบายเป็นถนนลาดยางตลอดเส้นทางจนถึงลานจอดรถ จากนั้นเดินเท้าไปไม่ถึง 20 นาทีก็ถึงยอดภูชี้ฟ้า หน้าผาหินเป็นทางลาดชัน ปกคลุมด้วยหญ้า ไม้พุ่มและโขดหิน ไม่มีไม้ใหญ่ขึ้นเลย สามารถเดินลัดเลาะไปจนถึงสุดปลายของหน้าผาที่ยื่นออกไปได้ แต่จุดที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายภาพจะเป็นหมู่หินใหญ่ริมหน้าผา ก่อนถึงปลายสุดของภูชี้ฟ้าประมาณ 300เมตร ชมทะเลหมอก
          จากภูชี้ฟ้าสามารถมองเห็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ในหุบเขา ฝั่งลาวและเทือกเขาสลับซับซ้อน ไกลออกไปลิบ ๆ คือแม่น้ำโขงที่ไหลขนานไปกับเทือกเขาดอยผาหม่น ในช่วงเช้าตรู่ หุบเขาเบื้องล่างจะปกคลุมด้วยสายหมอก ทิวทัศน์จะยิ่งงดงาม เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นภูชี้ฟ้าหันไปทางทิศตะวันออก ซึ่งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ที่ได้รับความนิยมมาก นักท่องเที่ยวจะออกจากที่พัก เริ่มเดินเท้าขึ้นไปยังจุดชมวิวตั้งแต่ก่อนสว่าง

     

ดอยผาตั้ง(ชมทะเลหมอก ช่องเขาสู่ฝั่งลาว)
          จุดชมทิวทัศน์ยอดดอยผาตั้งที่สวยที่สุดอยู่ยอดเนิน 103 เพราะเดิมอยู่ในความดูแลของกองร้อยที่ 103 เป็นยอดดอยสูงประมาณ 1,800 เมตร จากระดับน้ำทะเล หันหน้าไปทางทิศตะวันออกของฝั่งลาว ในช่วงเช้าจะปกคลุมไปด้วยทะเลหมอกที่กำเนิดจากแม่น้ำโขงในเขตลาว
                 ก่อนถึงยอดเนิน 103 จะมีช่องเขา เรียกว่า "ช่องประตูผาบ่อง" เป็นช่องเขาที่เป็นทางเดินเท้าผ่านไปยังประเทศลาว เคยมีการสู้รบดุเดือดในสมรภูมิดอยผาหม่น

     

บ่อน้ำร้อนแม่ขะจาน
       เป็นจุดพักรถระหว่างทางจากเชียงใหม่-เชียงราย มีตลาดจำหน่ายของที่ระลึกเช่น เสื้อผ้า ผ้าฝ้ายทอพื้นเมือง เครื่องประดับ ไม้แกะสลัก มีร้านอาหาร ร้านชากาแฟ ให้แวะชิม
          บ่อน้ำร้อน มีบ่อน้ำร้อนธรรมชาติ 3 บ่อ แต่ละบ่อกว้างประมาณ 3 เมตร มีอุณหภูมิประมาณ 80 องศา สามารถต้มไข่สุกได้ภายใน 3 นาที มีห้องอาบน้ำแร่ของเอกชนที่ต่อท่อจากน้ำพุร้อนมายังห้องอาบ อยู่ฝั่งตรงข้ามถนน

   

 


 

 ► www.cmuniontravel.com T.A.T License NO. 23/0437 ≈♦≈
► 152/110 หมู่ 2 หมู่บ้านพิมานพรหม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 ♦Tel: 081-8842110,  081-8838393 / Fax: 053-408494♦≈♦