Menu


Link


 

 
 
  

  
 
    


        
 Visit Counter
frontpage stats

โปรแกรมทัวร์


                          

                          
                                    
 ทัวร์ครึ่งวัน

UN 01 - ดอยสุเทพและบ้านแม้ว 
(08.30-12.00, 13.30-17.00 น.                                                                           ราคาท่านละ 600 บาท
เดินทางไปนมัสการยังวัดพระธาตุดอยสุเทพ ซึ่งเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่เมืองเชียงใหม่ และมีบันไดนาค 300 กว่าขั้นทอดไปสู่วัด เมื่อถึงบริเวณวัดแล้วสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของตัวเมืองเชียงใหม่ จากนั้นพาท่านไปยังหมู่บ้านแม้วดอยปุย ชมวิถีชีวิตของชาวเขาเม่าม้ง(แม้ว) และมีตลาดขายสินค้าของที่ระลึกที่ผลิตภายในหมู่บ้านไว้ให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม

 

      

UN 02 – ช้างแม่สา
(08.30-12.00 น.)                                                                                                            ราคาท่านละ 700 บาท
เดินทางไปชมการแสดงของช้างทำงานที่ อ.แม่ริม เริ่มต้นด้วยการให้ช้างอาบน้ำในลำห้วยชะล้างสิ่งสกปรกออก และเพื่อให้ช้างสนุกสนานเพลิดเพลินในการที่ได้ลงแช่ในน้ำ ชมช้างลากซุง เตะฟุตบอล วาดรูป ฯลฯ จากนั้นพาท่านแวะชมความงามหลายหลากพันธุ์ของฟาร์มกล้วยไม้

      
 

 UN 03 - สันกำแพง
(08.30-12.00, 13.30-17.00 น.)                                                                    ราคาท่านละ  300 บาท
เดินทางไปยัง อ.สันกำแพงเพื่อเยี่ยมชมศูนย์อุตสาหกรรมการทำร่ม ทำผ้าไหมและผ้าฝ้ายซึ่งทอมาจากอำเภอนี้ มีคุณภาพดีและราคาถูก เหมาะสำหรับเป็นของที่ระลึกและยังได้ชมวิธีการทอผ้าและชมโรงงานอื่นๆ อีกเช่น โรงงานทำไม้แกะสลัก, ทำเครื่องเขิน, ทำเครื่องเงิน  เป็นต้น

   
 

   

 

UN 04 - ขันโตกดินเนอร์
(19.00 - 21.30 น.)                                                                                 ราคาท่านละ  550-650 บาท
        ตอนกลางคืนชมความงามท่ามกลางบรรยากาศแบบล้านนา และลิ้มรสอาหารพื้นเมืองของชาวภาคเหนือที่เรียกกันว่า "ขันโตก"  ซึ่งจะมีอาหารพื้นเมืองที่จัดไว้อย่างสวยงามบนขันโตก อาทิเช่น แกงฮังเล น้ำพริกอ่อง น้ำพริกหนุ่ม แคบหมู ไส้อั่ว ไก่ทอด ฯลฯ   พร้อมทั้งชมการแสดงฟ้อนพื้นเมืองไปพร้อม ๆ กัน เช่นการฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน ฟ้อนกิงกะลา ฯลฯ 
และชมการแสดงของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ
  
 
   
 
       
   ทัวร์เต็มวัน  
                                            


UN 01-  ช้างทำงาน, ขี่ช้าง, ล่องแพ

 (08.30-15.30 น.)                                                                                                 ราคาท่านละ   1,200 บาท

เดินทางไปชมการแสดงของช้างทำงานที่ อ.แม่แตง เช่นช้างอาบน้ำ, ช้างลากซุง, ช้างวาดรูป ฯลฯ จากนั้นนั่งช้างเข้าป่าชมธรรมชาติประมาณ 1 ชม.และนั่งเกวียนกลับมายังแค้มป์ช้าง รับประทานอาหารกลางวัน เดินทางต่อไปยังจุดล่องแพเพื่อชมธรรมชาติ 2 ฝั่งข้างทางประมาณ 45 นาที ระหว่างทางแวะชมความงามของกล้วยไม้นานาพันธ์ และเดินทางกลับที่พัก

      

UN 02 - ช้างซาฟารี-เดินป่าสันป่าตอง 

(08.30-16.30 น.)                                                                                                           ราคาท่านละ  1,000  บาท

เดินทางไปยัง อ. แม่วางที่สันป่าตอง จากนั้นนั่งช้างประมาณ 1 ชม.เพื่อชมธรรมชาติและเดินป่าเพื่อชมวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง รับประทานอาหารกลางวัน หลังจากนั้นเล่นน้ำตกแม่วางและเดินป่าไปชมชาวเขาเผ่าม้ง และตื่นเต้นผจญภัยกับการล่องแพไม้ไผ่ ก่อนเดินทางกลับที่พัก


UN 03 - ดอยอินทนนท์   

 (08.30-17.00 น.)                                                                                                 ราคาท่านละ  1,300  บาท

เดินทางสู่ยอดดอยอินทนนท์ เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย (ช่วงฤดูหนาวชมความงามของกุหลาบพันธุ์ปี) จากนั้นชมความงามของพระธาตุนภเมทนีดล-นภพลภูมิศิริ รับประทานอาหารกลางวัน และแวะซื้อของฝากที่โครงการหลวง จากนั้นชมน้ำตกวชิรธารและกลับที่พัก

       

 

       

 

UN 04 - ทัวร์กระเหรี่ยงคอยาว-ท่าตอน 
(
07.30-19.00 น.)                                                                                                            ราคาท่านละ  1,200 บาท

เดินทางแวะชมฟาร์มกล้วยไม้ที่ อ.แม่ริม จากนั้นเดินทางต่อไปยังถ้ำเชียงดาวเพื่อชมความงามของหินงอก หินย้อย และวัดท่าตอน หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน เดินทางไปสัมผัสชาวเขาเผ่ากระเหรียงคอยาว-หูใหญ่-อาข่า-ป่าลอง-ม้ง และเดินทางกลับที่ 

               

UN 05 - เชียงราย 1 วัน

(07.30-19.00 น.)                                                                                      ราคาท่านละ  1,000 บาท

เดินทางไปยัง จ.เชียงราย ระหว่างทางแวะน้ำพุร้อนที่แม่ขะจาน แวะชมความงามของสถาปัตยกรรมที่วัดร่องขุ่น เดินทางต่อไปยังเชียงแสนและสามเหลี่ยมทองคำ จุดชายแดนไทย-พม่า-ลาว มาบรรจบกัน จากนั้นเดินทางไปยัง อ. แม่สาย สุดยอดแดนสยามชายแดนไทยและพม่าเพื่อซื้อของฝาก และเดินทางกลับที่พัก
 

       

         

 

ราคานี้รวม

      1.   รถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์นำเที่ยว

      2.   ตั๋วเข้าชมสถานที่ตามรายการที่ระบุไว้

      3.   ค่าอาหารกลางวัน (เฉพาะโปรแกรมทัวร์เต็มวัน)

หมายเหตุ

ราคาดังกล่าวเป็นราคา ต่อ 1 ท่าน ต้องเดินทางร่วมกับลูกค้ารายอื่น หากท่านต้องการความเป็นส่วนตัว ทางบริษัทสามารถจัดบริการได้ โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
                     ► www.cmuniontravel.com T.A.T License NO. 23/0437 ≈♦≈
► 152/110 หมู่ 2 หมู่บ้านพิมานพรหม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 ♦Tel: 081-8842110,  081-8838393 / Fax: 053-408494 ♦≈♦